The PetrolPlaza audio version is presented to you by UNITI expo 2020, the leading retail petroleum and car wash trade fair in Europe.

Čeština English SČS - Unie nezávislých petrolejářů

Czech Republic
scs.czLast update:

SČS – Unie nezávislých petrolejářů je oborovým sdružením nezávislých petrolejářů (provozovatelů čerpacích stanic, distributorů ropných produktů, výrobců biopaliv…) působících na českém trhu.

Založena byla v roce 1996 a do léta 2014 půdobila na českém trhu pod názvem „Společenství čerpacích stanic ČR“.

Právní formou Unie je spolek (podle Nového občanského zákoníku).

Unie je oborovým sdružením pro obor distribuce a prodeje pohonných hmot začleněným do struktury Hospodářské komory ČR. V rámci Hospodářské komory je „autorizovaným společenstvem“ pro obory „provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami“, “ distribuce pohonných hmot“ a „výroba a dovoz biopaliv“. Unie je také skupinovým členem Asociace malého a středního podnikání.

Discuss